برای پیشرفت کشور نیازمند مشارکت جوانان دغدغه مند هستیم

منبع

بخوانید:  افتتاح ۱۱۰ پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با هفته دولت در شهرستان ری