برترین های مسابقات تکواندو با گردهمایی استعدادهای برتر کشور معرفی شدند

منبع

بخوانید:  رونمایی رونمایی از کتاب «تعادل بار در رایانش ابری با استفاده از اتوماتای یادگیر» در بروجرد