برخورد کامیون با تیر برق

|

برخورد کامیون با تیر برق

یک دستگاه کامیون کشنده باری در منطقه ۲/۱۹ بهاران با شبکه برق این منطقه لحظاتی پیش برخورد کرد.

خالدی تصریح کرد:درحال حاضر با حفرچاله و برخورد با سنگ های بزرگ درخصوص جانمایی تیرفشارمتوسط با مشکل مواجه هستیم که امیدواریم ظرف ساعات آتی عملیات جایگزینی تیرانجام پذیرد.

خالدی با اشاره به اینکه در این حادثه فیدر تغذیه کننده به طور کامل از مدار خارج شده است، اظهار داشت:به منظور رفاه حال ساکنین این منطقه، عملیات جداسازی ازما بقی طول خط انجام و وضعیت شبکه برق برای مابقی مناطق این شهرک عادی گزارش می شود.