برخی از افراد با تولید اخبار جعلی به دیده شدن عادت کرده اند! / خبر قطع اینترنت کذب است

منبع

بخوانید:  رونمایی از «استراتژی بین‌المللی فناوری» دولت انگلیس