برخی می‌گویند نمی‌شود اهداف قانون برنامه هفتم را محقق کرد پس چرا کاندیدا شده‌اید

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی:

برخی عزیزان می‌گویند اهداف قانون برنامه هفتم را نمی‌توانیم محقق کنیم؛ آقای زاکانی اگر نمیشود و نمیتوانیم چرا امدید کاندیداهای ریاست جمهوری شدید؟

دولت چون مجری قانون است و رییس جمهور از خود که نمیتواند حکم کند

دولت نباید با مردم رقابت کند هرجا دولت با مردم رقابت می‌کند یعنی شیوه آن غلط است

مسئله بهره‌وری و بنگاه های دولتی حل نمی شود تا انتصابات سیاسی از ان جمع شودمنبع