بررسی اثر نقص بر خواص گسیل الکترون در الکترودهای گرافنی


بخوانید:  رشد تولید گاز طبیعی ایران بالاتر از آمریکا و روسیه شد

منبع

محققان اثر نقص را بر خواص گسیل الکترون در الکترودهای گرافنی نشان دادند. تیم تحقیقاتی به رهبری پروفسور یو جی و جیانگ ژیژونگ از مؤسسه علوم فیزیکی هیفی آکادمی علوم چین، یافته‌های خود را در Applied Surface Science منتشر کرده‌اند.