بررسی بیوانفورماتیکی و تایید آزمایشگاهی بیان و عملکرد ژن های درگیر در انواع سندرم تخمدان کیست ساز

پژوهشگران گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی ضمن تایید آزمایشگاهی بیان و عملکرد ژن های کد کننده و غیر کد کننده درگیر در انواع سندرم تخمدان کیست ساز به بررسی بیوانفورماتیکی آن پرداختند.


آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

بررسی بیوانفورماتیکی و تایید آزمایشگاهی بیان و عملکرد ژن های درگیر در انواع سندرم تخمدان کیست ساز


|