بررسی مشکلات اقتصادی باشگاه پرسپولیس در کمیسیون اقتصادی مجلس

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در ادامه نشست امروز قراردادهای سرسام آور و غیرمنطقی برخی تیم‌های لیگ برتر که به وزارتخانه‌هایی چون صنعت، نفت، کار و رفاه اجتماعی و غیره وابسته هستند، مطرح و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت:  در نهایت مقرر شد که کارگروه تخصصی برای این موضوع با حضور وزرای ورزش، صمت، نفت و همچنین کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و کارگروهی در قالب شورای ورزش با هماهنگی کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی مجلس و فراکسیون ورزش نهایی شود تا برای سال آینده و بازی های لیگ برتر قواعدی گذاشته شود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف