بررسی های اولیه نشان از خودکشی کارگردان معروف سینما دارد

منبع

سید مهدی فلاح میری افزود : جسد کیومرث پوراحمد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی مرگ بررسی شود .