بررسی «گردشگری ورزشی و هیجانی» در میز گردشگری جوانان


بررسی «گردشگری ورزشی و هیجانی» در میز گردشگری جوانان

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گفت: گردشگری هیجانی، گردشگری ورزشی و صنایع فرهنگی موضوعاتی است که در میز گردشگری جوانان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سید مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی در گفت وگو با خبرنگار گردشگری برنا درباره آخرین وضعیت تشکیل «میز گردشگری جوانان» گفت: در این راستا با وزارت ورزش و جوانان وارد مذاکره شدیم و منتظر معرفی نماینده ای از سوی این وزارتخانه هستیم.

وی افزود: گردشگری هیجانی، گردشگری ورزشی و صنایع فرهنگی موضوعاتی است که در میز گردشگری جوانان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره نیازسنجی در این حوزه تصریح کرد: پس از تشکیل اولین جلسه و شنیدن نظرات نماینده وزارت ورزش و جوانان نیازسنجی در حوزه گردشگری جوانان به صورت شفاف تری انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

 

منبع