برزیل را شریک بزرگ تجاری ایران می دانیم


امیرعبداللهیان: برزیل را شریک بزرگ تجاری ایران می دانیم

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اولویت‌های سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی، سیاست های مستقل برزیل را مورد توجه و اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود، قدمت ۱۲۰ ساله روابط دوجانبه، سرمایه بزرگی برای دو کشور است.

 

امیرعبداللهیان با اشاره به حجم بالای روابط تجاری دو کشور گفت: برزیل را شریک بزرگ تجاری ایران می دانیم. 

وزیر امور خارجه کشورمان گفت که حمایت برزیل از عضویت ایران در گروه بریکس، علاوه بر تقویت چندجانبه گرایی، حجم تبادل تجاری و همکاری های اقتصادی ایران و برزیل را افزایش خواهد داد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف