برنامه‌ریزی دقیق برای امنیت بازی‌های المپیک پاریس


انتهای پیام//

منبع

برنامه‌ریزی دقیق برای امنیت بازی‌های المپیک پاریس

وی اوایل ماه جاری به سمت خود منصوب شد و از سال 2020 سمت مشاور ویژه امنیت پاریس 2024 را عهده دار بوده است. فرماندار نظامی سابق پاریس در مسابقات قهرمانی فوتبال مردان اروپا در سال 2016 که در فرانسه برگزار شد، مسئولیت مشابهی برای شهر داشت.


|