برنامه ریزی جامع مقابله با توسعه کانون ریز گرد‌ها در خراسان شمالی حائز اهمیت است

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتباط منسجم و قوی بین دانشگاه و دستگاه ها و سایر نهادها در حصول نتایج مطلوب، افزود: گسترش تعامل انجمن های علمی و تشکل های تخصصی با زیست بوم فناوری و نوآوری استان، آموزش و برگزاری تور فناوران، اقدامات خوب و اثرگذار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، عبدالصمد صفرنژاد با تاکید بر اینکه همواره پیش بینی و برنامه ریزی جامع قبل از وقوع بحران برای مقابله با آن اهمیت دارد، عنوان کرد: امروزه حفاظت از منابع و محیط زیست از مسائل مهم کشور و استان است و مقابله با گرد و غبار استان نیز از مواردی است که نیازمند برنامه منسجم و فرامرزی است و باید با اقدامات جهشی در این زمینه مشکلات رفع شود.

گفتنی است، بررسی گسترش تعامل انجمن های علمی و تشکل های تخصصی با زیست بوم فناوری و نوآوری استان و ارائه گزارش طرح پژوهشی ” ارائه اقدامات و روش های مقابله با توسعه کانون گرد و غبار در استان خراسان شمالی” توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان دو دستور کار این جلسه بود که مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پباممنبع

وی بر اهمیت کاشت درختان مناسب و سازگار با محیط هر منطقه و مراقبت و نگهداشت از نهال ها نیز تاکید کرد.

صفرنژاد ضمن بیان اینکه بسیاری از دستگاه ها در این مسئله دخیل هستند و باید همه پای کار باشند، گفت: طرح کاشت یک میلیارد درخت اقدامی موثر است که می توان از ظرفیت تمام ارگان ها و مردم در این زمینه استفاده کرد.

بخوانید:  برگزاری هفتمین اجلاس گروه کاری مسئولان ارشد در مورد مسائل دریای خزر