برنامه ملی توانمند سازی 360 هزار معلم دوره ابتدایی آغاز شد

منبع

 


برنامه ملی توانمند سازی 360 هزار معلم دوره ابتدایی آغاز شد
آیا این خبر مفید بود؟

وی افزود: اجرای این برنامه توانمندسازی برای معلمان دوره تحصیلی ابتدایی بسیار موثر و مفید خواهد بود و معلمان شرکت کننده در این دوره‌های توانمندسازی و آموزشی می‌توانند با بکارگیری این راهبردها در کلاس درس و محیط مدرسه از بسیاری ارجاعات تخصصی غیرضروری جلوگیری کرده و موجب تسهیل روند یاددهی– یادگیری شوند.


|