برنامه هفتم توسعه ناظر بر رفع مشکلات سال‌های اخیر است


آیا این خبر مفید بود؟

نماینده مردم شاهین‌ شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در انتها بیان کرد: دولت باید برنامه هفتم را به گونه ای تنظیم کند که موانع تولید برداشته شود و بتواند نقدینگی را درحالی که باعث رکود نشود کنترل کند، همچنین در برنامه هفتم باید موضوع تقاضای ارز برای واردات و بردن سرمایه از کشور، کاهش پیدا کند.


نماینده مردم شاهین‌ شهر گفت: برنامه هفتم ناظر بر رفع مشکلات سال های اخیر است که در نتیجه به بهبود وضعیت اقتصادی مردم منتهی خواهد شد.

انتهای پیام/ 


حاجی دلیگانی: برنامه هفتم توسعه ناظر بر رفع مشکلات سال‌های اخیر است

منبع