برنامه پرورش استعدادهای هوش مصنوعی در سنگاپور

منبع

سوپندو موهانتی، مدیر ارشد فناوری مالی مرجع پولی سنگاپور، ضمن اشاره به نیاز همه بخش‌های مالی به این فناوری، گفت: از نظر منابع انسانی حوزه هوش مصنوعی در سراسر جهان چالش جدی وجود دارد.

انتهای پیام/


برنامه پرورش استعدادهای هوش مصنوعی در سنگاپور

کشور سنگاپور به دنبال پرورش نخبگان حوزه هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش مالی است.