برگزاری اردوی انتخابی تیم تالو ووشو استان اصفهان

برگزاری اردوی انتخابی تیم تالو ووشو استان اصفهان

بخوانید:  چرا امیرالمؤمنین (ع) بعد از غدیر به مفاد حدیث غدیر اشاره نکردند؟