برگزاری برنامه های متنوع در دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی

منبع

بخوانید:  توصیه‌های ایمنی مهم در شرایط هشدار وقوع سیل