برگزاری جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش فناوری نانو

رتبه ۱ نهاد برتر


 


رتبه ۷ مسابقه ملی

بهنام طالبی

انجمن علمی نانو دانشگاه کاشان


رتبه ۹ مسابقه ملی

زهرا جلالی

انجمن علمی بین رشته‌ای نانو دانشگاه قم


رتبه ۱۰ مسابقه ملی

علی جلالی ویرثق

انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران


رتبه ۴ هفته نانو

احسان نشان شاهجویی

نهاد ترویجی فناوری نانو دانشگاه سمنان


رتبه ۶ هفته نانو

ساجده میریحیایی

انجمن علمی نانو دانشگاه اراک


رتبه ۷ هفته نانو

فرانک علیمردانی

نهاد ترویجی نانو تکنولوژی دانشگاه الزهرا


رتبه ۸ هفته نانو

مریم مهدویان پور

دانشگاه خاتم بهبهان


رتبه ۹ هفته نانو

شادان بهنام قادر

نهاد ترویجی فناوری نانو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منبع

رتبه ۳ نهاد برتر


نهاد ترویجی  NANO TEACH


 


رتبه ۱ هفته نانو


 


رتبه ۲ نهاد برتر


رتبه ۵ هفته نانو


رتبه ۱۰ هفته نانو

مائده طاهرخانی

دانشگاه گلستان


انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر


 


 


رتبه ۲ هفته نانو


رتبه ۸ مسابقه ملی

محمدرضا معاونیان

انجمن نانوفناوری دانشگاه فردوسی مشهد
بخوانید:  حل مشکلات گمرک قم نیازمند پیگیری جدی مدیران استان در سطح ملی است


رتبه ۱ مسابقه ملی

مهدیه جانعلی پور

نهاد ترویجی نانو دانشگاه تفرش


رتبه ۲ مسابقه ملی

حدیثه اسدی

نهاد ترویجی فناوری نانو دانشگاه بوئین زهرا


رتبه ۳ مسابقه ملی

زهرا غفاری

دانشگاه فرهنگیان


رتبه ۴ مسابقه ملی

زهرا خیاط

شرکت کیمیا پژوه آفاق کویر


رتبه ۵ مسابقه ملی

نگین بنی اسدی

نهاد ترویجی نانو دانشگاه صنعتی اصفهان


رتبه ۳ هفته نانو

فاطمه اخوان

نهاد ترویجی علوم پزشکی یزد


رتبه ۶ مسابقه ملی

میلاد کریمی

نانو ناب (دانشگاه پیام نور اراک)


 


عناوین برترین

نام و نام‌خانوادگی رابط نهاد

نام نهاد ترویجی


مسئولین دانشگاهی – به جهت همکاری مستمر و مؤثر

فاطمه طاها

معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا