برگزاری سومین همایش مسئولان حفاظت فنی استان

نائب رییس کانون ایمنی و مسئولین حفاظت فنی استان خراسان رضوی گفت: در این همایش که با حضور هیات مدیره کانون کشوری مسئولین ایمنی و بهداشت کشور و مهمانانی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است، بالغ بر ۲۳۰ نفر از مسئولین حفاظت فنی حضور دارند.

وی ادامه داد: براین اساس بکار گیری مسئول حفاظت فنی در این کارگاه ها و محیط های کاری و صنعتی توسط کارفرمایان باید مورد توجه قرار بگیرد و ارتقاء سطح دانش و آگاهی این افراد نیز در راستای اثرگذاری بیشتر، بسیار ضروری است.


منبع

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، نائب رئیس کانون ایمنی و مسئولین حفاظت فنی استان خراسان رضوی در سومین همایش مسئولین حفاظت فنی استان خراسان رضوی گفت: این همایش با محوریت ایمنی کار در ارتفاع، به صورت تئوری و عملی با حضور مسئولین حفاظت فنی دارای تأییدیه صلاحیت ایمنی از اداره کار امروز دوشنبه در حال برگزاری است.

سومین همایش مسئولین حفاظت فنی استان خراسان رضوی با رویکرد ارتقاء سطح دانش و آگاهی در حال برگزاری است.


نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

برگزاری سومین همایش مسئولان حفاظت فنی استان
آیا این خبر مفید بود؟

وی درباره ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه براساس مواد قانونی مندرج در ماده ۸۵ و ۹۳ قانون کار، رعایت مسائل ایمنی و آموزش آن در کارگاه های مشمول قانون کار الزامی است.