برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شرکت پارس خودرو


|