برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان


برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع، عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و دیگر اعضای در این مجمع حضور دارند.  قرار است در این مجمع گزارش عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مورد بررسی قرار بگیرد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان

منبع
آیا این خبر مفید بود؟

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در حال برگزاری است.