بزرگداشت شهید «ابوالحسن کریمی»

Seyed Ahmad Kiyae


تاریخ:

منبع


عکاس:


سیداحمدرضا کیایی


|
مراسم بزرگداشت شهید «ابوالحسن کریمی» در لاهیجان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.