بزرگراه حرم تا حرم یکی از اولویت های مهم ماست / معاونت اجرایی برای پیگیری برنامه زمانبندی پروژه

منبع

بخوانید:  کاهش قابل توجه واردات نفت هند از عربستان