بستر توسعه رشته «دارت» در کشور برای جذب ورزشکاران بیشتر مهیاست

مومنی بیان کرد: مسابقات لیگ در دی و بهمن ماه برگزار می شود و یک دوره مسابقه آزاد هم در اسفند ماه داریم و آخرین مسابقه در اردیبهشت ماه خواهد بود.

دبیر انجمن «دارت» ایران یادآورشد: افراد منتخب در رقابت های جهانی 2020  که در شهریور ماه سال آینده در دانمارک برگزار خواهد شرکت می کنند تا از عنوان نایب قهرمانی و سومی در مسابقات رومانی 2019 دفاع کنند.

وی بیان کرد: مسابقات انتخابی «دارت» در قزوین با حضور بیسابقه علاقمندان این رشته از سراسر کشور برگزار شد وشاهد حضور بیش از 350 نفر از آقایان و بانوان بودیم.


|

بستر توسعه رشته «دارت» در کشور برای جذب ورزشکاران بیشتر مهیاست

منبع