بسته یلدایی ساترا برای خانواده‌های ایرانی|

منبع

بخوانید:  برچیده شدن مدارس سنگی ۳ استان جنوبی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ / بهره برداری از ۲ هزار مدرسه در کشور تا مهرماه امسال