بسیج شجره طیبه است و سند تحول بنیادین به دنبال حیاط طیبه است

انتهای پیام

بسیج شجره طیبه است و سند تحول بنیادین به دنبال حیاط طیبه است

|

منبع

وی تصریح کرد: حال بر دوش یکایک شما دانش‌آموزان فرمانده واحد دانش‌آموزی، باری نهاده شده تا در سطح مدارس به عنوان یک فرمانده بسیج، بتوانید در یک مجموعه‌ای که همانند خودتان دانش‌آموز هستند، سکان راهبری را برعهده گرفته و در این راستا پیش روید؛ بنابراین شما به عنوان سربازان ولایت، زمینه‌سازان ظهور ولایت و تمدن نوین اسلامی هستید.