بسیج همواره در صف اول خدمتگزاری حضور دارد

منبع
آیا این خبر مفید بود؟

گفتنی است در این نشست، رئیس، معاونین و دست اندرکاران پایگاه بسیج شهید رسول عسگری دیوان محاسبات، ضمن قدردانی از حُسن توجه و حضور دستغیب در این نشست صمیمانه، به ارائه گزارش از روند اقدامات انجام گرفته در مواردی همچون «برپایی صبحگاه های مشترک»، «برگزاری سفرهای زیارتی»، «مسابقات قرآنی»، «نمایشگاه استعدادیابی کارکنان»، «جمع آوری کمک های مردمی و اعزام جهادگر به مناطق محروم» و…، پرداختند.

پیشنهاد همکاری پایگاه بسیج دیوان محاسبات با سامانه نظارت مردمی 198، از دیگر مواردی بود که رئیس کل دیوان محاسبات به آن اشاره و خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت پایگاه بسیج دیوان محاسبات کشور در اعتبارسنجی گزارش های مردمی واصله به سامانه نظارتی 198، از مواردی است که منشا اقدامات مثبت بسیاری خواهد شد.


|