بمب نقل و انتقالات به بازی مقابل استقلال می‌رسد


|

منبع

به این ترتیب رضایی برای بازی هفته آینده مقابل استقلال مشکلی نخواهد داشت و در صورت تایید سرمربی به میدان می‌رود.


بمب نقل و انتقالات به بازی مقابل استقلال می‌رسد