بنگاه‌های املاک بدون مجوز برخود قاطعانه میشود

اجرای این طرح در استان تهران زودتر از دیگر استان‌ها  آغاز شده و چندین بنگاه بدون مجوز پلمب‌ شد.منبع