بهبود وضعیت محسن ابراهیم زاده و عذرخواهی او از مردم ارومیه بابت لغو کنسرتمنبع