بهترین استعدادهای تیراندازی معرفی شدند

منبع

بخوانید:  انتخاب بازیکنان برتر نونهال دختر برای شرکت در رقابت های کافا