بهترین مکان در ادارات باید نمازخانه ها باشد

|

منبع

استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای اقامه نماز استان گفت :بهترین نقطه و مکان در هر سیستم اجرایی حتی در سطح شهرها، پارک ها و مراکز رفاهی و خرید باید نمازخانه ها باشد تا بدین طریق شاهد درک عمیق موضوع نماز باشیم.

دکتر حسین نژاد با اشاره به اینکه حضور مدیران در نماز جماعت می تواند برای حضور سایر افراد بسیار تاثیر گذار باشد ، خاطر نشان کرد: پیش از حضور و اهمیت مدیران جهت شرکت در نماز جماعت ، جایگاه نماز برای سایر افراد تشریح شود. گفتنی است گزارش فرآیند ارزیابی عملکرد ادارات خراسان شمالی در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز و برگزاری جشنواره نماز فجر تا فجر از دستور کارهای این جلسه بود.

 استاندار خراسان شمالی: بهترین مکان در ادارات باید نمازخانه ها باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر محمد رضا حسین نژاد با تاکید بر اینکه وضعیت نمازخانه ها باید سرآمد و ایده آل باشد، افزود: در طراحی های شهری باید موضوع نمازخانه ها در اولویت قرار گیرد ضمن آنکه شعاع دسترسی به نمازخانه ها در سطح شهر هم مورد بازنگری واقع شود .

بخوانید:  حضور یک ایرانی در‌ کمپ جهانی شورین کمپو کاراته