بهره برداری از بخش نابینایان کتابخانه اقبال لاهوری با حضور معاون عمرانی استاندار تهران

منبع

بخوانید:  لایروبی نقاط آسیب پذیر رودخانه کن به حجم 60000 مترمکعب