بهره برداری از فاز اول تعریض و بهسازی محور سیاهو به سرگز احمدی


آیا این خبر مفید بود؟


دوستی با اشاره به ضرورت حفظ ایمنی، توجه به زیرساخت های راه و جاده ای استان را مهم برشمرد و افزود: باتوجه به موقعیت های ترانزیتی، کشاورزی و صنعتی هرمزگان همچنین کارکردهای محورهای مواصلاتی استان چه در سطح محلی چه در سطح ملی، زیرساخت راه و جاده در برنامه توسعه توام با عدالت دولت مردم دارای اهمیت بسزایی است.

منبع


|

گفتنی است، اعتبار این پروژه به طول ۱۴ کیلومتر  ۱۲۷ میلیارد تومان می باشد که برای بهره برداری فاز ۶ کیلومتری مبلغ ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.