بهره مندی 104 نفر اهالی روستای سنجبینی شهرستان اسفراین از اینترنت پرسرعت

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان شمالی از اتصال روستای سنجبینی شهرستان اسفراین به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت همراه در قالب 28 خانوار و 104 نفر جمعیت خبر داد.

منبع


|