به هیچ عنوان اجازه نمی‎دهیم کالای دارای مشابه داخلی از خارج وارد شود

رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور:

از افتخارات کشور این است که ۹۴ تا ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور تولید داخل است

شرکت‌های داروسازی محل مناسبی برای اشتغال نخبگان بازگشته به کشور هستندمنبع