بچه ایرج طهماسب عاشق می شود!+ویدئو

بچه ایرج طهماسباز عشق اش می گوید.منبع

بخوانید:  آمریکا تیک‌تاک را فیلتر می‌کند