بیانیه وزارت امور خارجه درباره آزادسازی منابع به کره جنوبی و تبادل اسرا

منبع

بخوانید:  اعلام وضعیت مخاطره‌آمیز جوی و هشدار سطح نارنجی در استان