بیرانوند و صادقی باشگاه های شان را محکوم کردند

 با توجه به شکایت ایمان صادقی از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 594 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 78 میلیون و 349 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید و کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 360 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

 در پرونده شکایت امید نظامی پور از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 54 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 در پی شکایت احمد کعبیان پور از باشگاه خوشه طلایی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 19 میلیون و 620 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

انتهای پیام //

 در پی شکایت محمد بیرانوند از باشگاه شهرداری همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.


منبع


به گزارش خبرگزاری برنا؛ با توجه به شکایت احمد جودکی از باشگاه ویستا توربین، این باشگاه به پرداخت مبلغ 345 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 521 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد . همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 55 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.


آیا این خبر مفید بود؟