بیش از یک ماه است که به دنبال مربی و ورزشکار برای افزایش کیفیت فنی تیم هستیم.

منبع

بخوانید:  کشف 40 هزار لیتر سوخت قاچاق