بیش از یک هزار رأی استفاده از پابند الکترونیکی در استان فارس صادر شده است

منبع

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف