بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز درممسنی معدوم شد

دکتر رحمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف بهداشتی از سوی مراکز عرضه مواد غذایی یا اماکن عمومی، موضوع را در تماس با شماره ۱۹۰ به بازرسان بهداشت اطلاع رسانی کنند.

|

بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز درممسنی معدوم شد

منبع

انتهای پیام