بیش از 14 هزار واحد مسکونی و زمین تقدیم مردم هرمزگان شد


مهرداد بذرپاش درباره تقدیم بیش از 14 هزار واحد مسکونی و زمین به مردم هرمزگان توییتی را منتشر کرد .منبع

بخوانید:  رضا پهلوی تفریح میلیاردی در جزیره را به نام مبارزه سیاسی فاکتور کرد! +سند