بیماران مفصل آرنج را قادر به انجام حرکات روزانه با استفاده از سیگنال های حیاتی EEG و EMG کنید

منبع

بخوانید:  سردار سلیمانی محصول تربیت دینی و انقلاب اسلامی است/ مقاومت در حال گسترش است