بی توجهی برخی دولت ها به صدور مجوز سفر به سیستان و بلوچستان در دهه 80 چهره امروز استان را رقم زد.

منبع

بخوانید:  برخی سیاسیون تندروی اروپا خود را پشت اتحادیه اروپا مخفی کرده اند/اهداف راهبردی اتحادیه اروپا، قربانی مطامع تروریستی سیاسیون شده است