تامین آب برای بخش کشاورزی مسئله مهم استان قزوین است

انتهای پیام 


نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح سیستم آبیاری، توسعه و رفع موانع واحد‌های فرآوری و مبارزه با آفاتی مثل زنجره در باغات انگور تاکستان بسیار اهمیت دارد و باید روی آن متمرکز کار کرد. 


رحمانی تاکید کرد: اگر راندمان تولید افزایش یابد، هزینه‌های تولید هم جبران می‌شود و باید از کشاورزی قدیمی و سنتی فاصله گرفت و به سمت دانش بنیان کردم تولید گام برداشت. 

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی باید از تجارب روستاییان و کشاورزان قدیمی در حوزه آبرسانی به اراضی کشاورزی استفاده شود، گاهی اوقات تجربه کشاورزان بیشتر از مسائل آکادمیک جواب می‌دهد. 

منبع


|