تاکید استاندار بر لزوم حمایت از انجمن نابینایان لرستان در عرصه های ورزشی و فرهنگی

منبع

بخوانید:  اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی با مدیریت جهادی در دستور کار دولت است