تاکید بر تسریع ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی/ساخت و مقاوم سازی منازل روستایی از برنامه‌های اصلی دولت است

بخوانید:  جشنواره فیلم کمدی برگزار کنید!

منبع

تاکید بر تسریع ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی/ساخت و مقاوم سازی منازل روستایی از برنامه‌های اصلی دولت است

 


|