تاکید سلاجقه بر پلمپ واحدهای صنعتی آلاینده

انتهای پیام/ 


|

منبع

وی افزود: مردم استان یزد از گذشته تاکنون با محیط زیست همزیستی مسالمت آمیز داشته و دارند و در کنفرانس بین المللی پکن از قنات به عنوان پیشرفته ترین تکنولوژی استحصال آب در عصر حاضر یاد شده است؛ ما در استان یزد قنات زارچ را داریم که تمدن، برخورد خردمندانه مردم ایران با آب و مدیریت مردم منطقه را نشان می دهد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف